Alan Watts – Tao, als water


Bekijk op bol.com
Dit boek van Alan watts gaat over de principes van de Tao. Op de achterkant staat dat het gaat over hoe deze principes te vinden zijn in de vloeiende patronen van water en het boek toont hoe de mens kan samenwerken met het natuurlijke verloop van de wereld. De essentie van Tao wordt door Alan Watts beschreven als de concrete ervaring van die harmonieuze levenshouding.

Ik kan me voorstellen dat dit niet meteen veel inzicht in de inhoud van het boek verschaft! Ik vroeg me dat persoonlijk in ieder geval erg af. Ik heb dit boek gelezen nadat ik het boek van de Tao zelf al had gelezen en ik vind het een bijzonder boek. Het boek is niet simpel om te lezen, maar wel erg interessant.

Het boek begint verrassend genoeg met een hoofdstuk over het Chinese schrift, waarbij het universele karakter van symbolen wordt behandeld. Het gaat over hoe symbolen veel meer duidelijk maken dan een lineair systeem; het Chinese schrift is immers veel minder lineair dan het alfabet zoals wij dat kennen. Alan Watts geeft aan dat het natuurlijke universum tevens geen lineair systeem is. Quote: ‘Het universum bestaat uit een oneindig aantal variabelen in een gelijktijdige wisselwerking, waardoor het een eeuwigheid zou duren om slechts een enkel moment ervan in een lineaire, alfabetische taal weer te geven.’ Alan Watts legt vervolgens de parallel tussen de problemen van de taal, waarbij niet alles onder woorden kan worden gebracht, en de taoïstische filosofie. Het boek van Lao Tse (boek van de Tao) begint met het zeggen dat de Tao die uitgesproken kan worden niet de eeuwige (of eigenlijke) Tao is. Het gaat er om dat de natuur niet in woorden te begrijpen is.

Vervolgens wordt ingegaan op de polariteit van Yin en Yang en hoe dit in het hart van het Chinese denken en voelen ligt. Het boek is dus erg breed en geeft ook meer inzicht in de Chinese cultuur. Na deze onderwerpen komt de Tao zelf uitgebreid aan bod. De Tao is het ‘spontane’, datgene wat vanuit zichzelf zo is. ‘De Tao is de weg, de stroom, de stuwende kracht of het proces van de natuur en ik noem het de weg van het water.‘ Het boek gaat ontspannen in op de Tao en zet aan tot nadenken hierover. Hierbij vind ik het zelf interessant dat het moeilijk is om iets niet in woorden te willen uitleggen en dat er altijd naar een verklaring wordt gezocht in de westerse cultuur.

Uiteindelijk worden nog een aantal begrippen behandeld, waaronder ‘Wu-wei’. Ik vind het laatste gedeelte zelf het meest interessante gedeelte. Het gaat over het principe van ‘niet-handelen’. ‘Wu-wei als niet-forceren betekent het meegaan met de stroom, varen door de wind in de zeilen te vangen.’ Het gaat dus over niet forceren of kunstmatig handelen. Het gaat ook over tegenstrijdigheden, zoals bijvoorbeeld het willen loslaten van controle op een gecontroleerde manier. Het laatste deel van het boek is erg interessant om over na te denken ten opzichte van zaken als werkstress, veel ‘dingen’ moeten doen en perfectionisme.

Ik kan nog lang over dit boek doorgaan, maar het is leuker dit zelf te ontdekken! De conclusie is dat ik het een erg interessant boek vind. In het begin leest het wat stroef, maar uiteindelijk bleef ik interessante quotes onderstrepen in het boek!

De Boeddhist


Kristofer Schipper – Lao Zi: Het boek van de Tao en de innerlijke kracht

Bekijk op bol.com

Dit boek is de vertaling van Kristofer Schipper van Het boek van de Tao en de innerlijke kracht van wijsgeer Lao Zi (ca. 604-507 v.Chr.). Het is één van de meest geliefde boeken ter wereld en wordt voornamelijk in China nog veel gelezen. Het boek gaat over de eeuwige Tao, die niet in woorden is uit te drukken (‘De eeuwige Tao kan niet in woorden worden uitgedrukt’  is de eerste zin van het boek).

Het boek begint met een helder introductie/samenvatting van wat het boek inhoudt. Dit is prettig, want het boek zelf bestaat uit 81 verzen en heeft dus geen standaard structuur. Het boek is te vergelijken met de bijbel. Na de introductie volgt de vertaling van de verschillende verzen/teksten van het boek. De tekst zelf wordt weergegeven met daarnaast een toelichting op wat het betekent. Het is duidelijk in opzet en interessante materie! Het neemt je mee in de tijdsgeest en toch zijn de ideeën toe te passen op de huidige tijd.

Na de vertaling van het boek van de Tao is er nog een kort essay opgenomen over de achtergronden van het boek van de Tao en de innerlijke kracht. Zelf vind ik dit wat minder interessant, aangezien het mij meer om de filosofie en ideeën van het boek gaat. Dit is meer voor liefhebbers van geschiedenis.

Er zitten veel ideeën en teksten in het boek om over na te denken. Het gaat bijvoorbeeld over verlangens, over dat woorden vaak tekort komen om de natuur te omschrijven, en over tegenstellingen en harmonie. Ik vond het concluderend erg boeiend om te lezen!

Ter illustratie een kleine quote uit het boek:
Wees eenvoudig,
bewaar je natuurlijkheid,

denk minder aan jezelf,
ontdoe je van begeerte.

Het is wat mij betreft een aanrader, omdat het Taoïsme echt weer wat anders is dan bijvoorbeeld het boeddhisme en hierdoor interessante andere inzichten biedt! Over het Taoïsme zelf is meer te vinden bij mijn uitleg over ‘Wat is Taoïsme?‘.

De Boeddhist


Patricia de Martelaere – Taoïsme (de weg om niet te volgen)

Bekijk op bol.com

In de zomervakantie heb ik het boek Taoïsme ‘de weg om niet te volgen’ gelezen van Patricia de Martelaere. Dit is één van de weinige Nederlandse boeken over het taoïsme en daarom des te leuker om te lezen! Over dit boek heb ik ook een uitgebreide review geschreven in dit blog. Dit is een verkorte weergave hiervan!

Het boek richt zicht vooral op het onderzoeken van het filosofische aspect van de teksten van Lao Zi en Zhuang Zi. Patricia de Martelaere (1957-2009) was zelf filosofe en geeft in de inleiding aan een soort neutrale inleiding te bieden tot de basisteksten en ideeën van het ‘filosofische’ taoïsme. Ik ben benieuwd!

Het boek begint met een inleidend stuk over de Chinese taal. De oorspronkelijke teksten van Lao Zi en Zhuang Zi zijn Chinees en dus vertaald. Aangezien deze vertaalslag uitdagend en subjectief is wordt er kort uitleg gegeven over de Chinese taal. Het boek geeft daarnaast ook uitleg over de Chinese geneeskunde en filosofie, wat een mooie toevoeging is ten opzichte van andere boeken over taoïsme.

Het boek leest fijn en redelijk gemakkelijk. Er is wel enige concentratie benodigd om goed te lezen en te begrijpen wat er staat. De schrijfster geeft de moeilijkheid aan van het uiteenzetten van een denkkader dat nogal verschilt van het onze. Toch  vind ik het boek goed leesbaar wat betreft opbouw. Ik zou persoonlijk de vertaling van K. Schipper wel aanraden als eerste boek voor de geïnteresseerde in het Taoïsme, om daarna te volgen met dit boek.

Het boek is aandachtig geschreven, waarbij de tijd wordt genomen de verhalen goed weer te geven. Vanuit de verhalen van Lao Zi en Zhuang Zi wordt over de inzichten van het taoïsme verteld. Het gaat over thema’s zoals de Tao, yin en yang, ik-loosheid, vasten van het hart en energie. In het taoïstische denken wordt gespeeld met perspectief, paradoxen, het gebruik van woorden, en de afhankelijkheid van ‘dingen’.

Ik vind het een heel interessant boek waarin veel te ontdekken is! Het is een goed geschreven boek met een heldere boodschap.

Ik eindig graag met de volgende quote van Zhuang Zi over de onveranderlijkheid in verandering:

‘’De levenskracht is een onafgebroken galop die zich voorthaast, zich ombuigt bij iedere beweging en van minuut tot minuut verandert. Je vraagt wat je moet doen en laten? Ga gewoon mee met dit proces van verandering’’.

De Boeddhist

Geïnteresseerd in het boek? Als je het boek wilt bekijken of bestellen klik dan hier.


Kristofer Schipper – Zhuang Zi: de volledige geschriften, het grote klassieke boek van het taoïsme

Bekijk op bol.com

Dit boek is een vertaling en toelichting van Kristofer Schipper van de geschriften van Zhuang Zi. Het werk van Zhuang Zi wordt gerekend tot een van de oerteksten van het taoïsme en behoort tot de meesterwerken uit de wereldliteratuur. De teksten worden gedateerd op zo rond de vierde/derde eeuw voor onze jaartelling. Voor zover ik weet is dit de enige volledige Nederlandse vertaling, inclusief toelichting, van de geschriften van Zhuang Zi.

Op de achterkant staat dat het werk van Zhuang Zi een verzameling is van ‘fascinerende verhalen, diepzinnige beschouwing en scherpe maatschappijkritiek, waarbij het in de eerste plaats gaat om onze eigen vrijheid’. 
Daarnaast staat er dat Zhuang Zi laat zien ‘hoe wij, in eenvoud en stilte, door ons dagelijks werk en door meditatie, de Tao van de eenheid tussen mens en natuur kunnen volgen’. Dat klinkt veelbelovend!

Oké, laten we beginnen met het boek zelf! Het is een behoorlijk dikke pil van 440 bladzijden, vol met verhalen. Het is opgedeeld in de innerlijke, uiterlijke en gemengde geschriften. Hiervan zou alleen het oudste gedeelte, de innerlijke geschriften, uit de tijd van Zhuang Zi zelf komen. Het overige werk behoort niet toe aan één auteur, maar is een gedachtegoed opgeschreven over een langere periode.

Er wordt in de inleiding eerst wat achtergrondinformatie gegeven over het boek van Zhuang Zi en zo wordt je direct meegenomen in het verhaal. Het boek is een meeslepend geheel en erg interessant! Zelf ben ik gefascineerd door het gedachtegoed van het taoïsme. De ideeën zijn diepzinnig en het boek zet daarmee aan tot denken. Het is echter wel levendig en in verhaalvorm geschreven, waardoor het erg prettig lezen is!

Om een beeld te geven van het denkkader van het taoïsme een quote over het wederzijds voortbrengen van complementaire tegengestelden:

‘’Ieder wezen is ‘de ander’ [voor een ander wezen], en ieder wezen is jezelf [voor zichzelf]. Ga je uit van ‘de ander’, dan zie je het verschil niet, maar ga je uit van jezelf, dan besef je het wél. En daarom kan gezegd worden dat ‘de ander’ voortkomt uit jezelf en ‘jezelf’ berust op de ander.’’

Ik word zelf erg nieuwsgierig van dit soort onderzoek naar perspectief en de afhankelijkheid tussen zaken die tegengesteld lijken. Dit maakt elke dualiteit (zoals goed/slecht, jezelf/ander, juist/onjuist) ook één geheel, doordat ze van elkaar afhankelijk zijn en afzonderlijk niet kunnen bestaan.

Concluderend is het boek wat mij betreft een prachtige vertaling uit het Chinees van een bijzonder boek. Voor iedereen die geïnteresseerd is in China, filosofie, cultuur of religie is dit een zeer interessant werk. Ook het luisterboek is een aanrader, aangezien het boek gezien de verhalende vorm zich daar erg goed voor leent!

De Boeddhist

Geïnteresseerd in het boek? Als je het boek wilt bekijken of bestellen klik dan hier.

 

Roeland Schweitzer – Tao Te Tjing, het boek over vrede en vreugde
(de Tao voor kinderen en andere volwassenen)

Bekijk op bol.com

Binnen de categorie boeken over taoïsme is dit boek specifiek gericht op kinderen en andere volwassenen. De auteur Roeland Schweitzer geeft aan dat het boek een poging is om de 81 teksten van de Tao onder te brengen in een eenvoudig kader, lichtvoetig en speels. Ondanks dat het boek op kinderen gericht is, kan een simpele uitleg van de Tao net zo interessant zijn voor volwassenen. Het boek doet in dat geval aanspraak op het kind in jezelf! Ben je eerder op zoek naar analytische uitleg of een directe vertaling van de teksten van de Tao? Bekijk dan bijvoorbeeld de vertaling van Kristofer Schipper of het boek van Alan Watts.

Ik kan uiteraard niet recenseren hoe het boek wordt ervaren door kinderen, dus ik schrijf over hoe ik het zelf ervaar. Het boek is mooi vormgegeven en ziet er verzorgd en rustig uit. De inhoud betreft de 81 teksten van de Tao gericht op kinderen met bij elk versje een foto van fotograaf George Burggraaff. Het ziet er mooi uit en bij het eerste doorbladeren geeft het een goed gevoel.

Ik moet eerst even wennen, met name bij het lezen van de inleiding, aan dat de tekst specifiek gericht is op kinderen. Vervolgens merkte ik bij de inhoud zelf dat het best prettig is om op een simpele manier een interpretatie van de teksten van het taoïsme te lezen. Het is fijn om weer vanuit een ander oogpunt het taoïsme te mogen ervaren. De Tao Te Ching zit namelijk vol met vragen en blijft verwarrend, verhelderend, mysterieus, interessant en van alles tegelijk!

De Tao wordt dus uitgelegd aan de hand van de omgeving en leefwereld van een kind. Het gaat dus over vader en moeder, broertjes en zusjes, opa en oma, de school en de leraar, ruzie op het schoolplein, buiten spelen en je kamer opruimen. Als volwassene weet je natuurlijk ook nog hoe dit was en anders is het op zijn minst een herinnering aan die tijd! Ik kan me voorstellen dat het leuk is om de verhaaltjes voor te lezen en dat kinderen het leuk vinden om te lezen.

Het leuke aan het speelse en jeugdige is dat je nadenkt vanuit hoe simpel zaken vaak ook zijn als je nog jong bent. Het boek ontroerde mij vanuit die eenvoud. Een kleine passage uit het boek om een beeld te geven:

‘’Wat brengt deze dag je?
Je staat op en vanavond ga je weer slapen.
Wat er op een dag precies gebeurt, dat weet je nog niet.

Iedere dag is weer anders.
Het weer buiten en het weer in je hoofd.
Wat jij zegt en doet.
Wat andere kinderen doen en de grote mensen.
Het leven stroomt altijd anders en verder.
Waar komt het vandaan?‘’

Voor meer achtergrondinformatie over het boek kun je ook deze website bekijken.

Het valt mij op dat het boek intelligent geschreven is. Kleine woordgrapjes en taalkundige slimmigheden zorgen bij mij vaak voor een glimlach. Voor de liefhebbers van taoïsme, maar ook voor wie nog kennis maakt met het taoïsme kan ik dit boek aanraden. De concepten en ideeën van het taoïsme zoals dualiteit, ruimte, leegte en nietsdoen worden op een toegankelijke manier beschreven. Als natuurliefhebber wordt je bovendien enkel al blij van de prachtige foto’s!

De boeddhist

Geïnteresseerd in het boek? Als je het boek wilt bekijken of bestellen klik dan hier.


Wuwen Zi – Mediteren met Lao Zi,
twee kleine geschriften van de oude meester van de Dao

Bekijk op bol.com

Dit boek heeft een unieke insteek wat betreft het taoïsme en meditatie. Het boek begeeft zich namelijk op het vlak waar Zenboeddhisme en het taoïsme elkaar raken, of misschien wel één zijn. Het boek biedt een vertaling van de zogenaamde Qing Jing Jing en de Nei Riyong Jing van Lao Zi, met een toelichting door een beoefenaar van het Zenboeddhisme. De auteur Ben Zondervan schrijft onder de naam Wuwen Zi, wat geheel in stijl van het taoïsme te vertalen is naar het ‘geen weet hebben van Grote kennis’.

De geschriften zijn vertaald als ‘het Geschrift over Zuivere Leegte en Innerlijke Rust’ en ‘het Geschrift over de Richtlijnen voor de Dagelijkse Meditatie’. Volgens Wuwen Zi richten de geschriften zich op het ‘verwerven van de Dao, het bereiken van Verlichting en de meditatieve weg daartoe.

Zelf ben ik nog geen literatuur tegengekomen over specifiek het onderwerp meditatie vanuit het taoïsme. Het Zenboeddhisme het ik daarnaast nog weinig verkend en daarom vind ik het boek erg interessant om te lezen! Het boek ziet er mooi uit en is prettig geschreven. Het is duidelijk opgebouwd en ook ‘vloeiend’ te lezen. De inhoud van de geschriften zelf oogt duidelijker, of directer, dan de Tao Te Ching.

Het eerste geschrift en toelichting begint over (de niet te beschrijven) Dao en neemt ons mee naar Wu Wei (handelen zonder betrokkenheid) en het verwijderd raken van de Tao door begeerte. Hoe breng je de geest tot rust? Hoe verkrijg je inzicht?

Als je de Tao wil verwerven, raak je er verder van verwijderd. De vertaling van Vers 5 geeft mooi deze spanning weer tussen de geest tot rust brengen en de geest tot rust willen brengen, door het terugkeren naar de oorsprong te beschrijven:

Als je permanent in zuivere leegte en innerlijke rust verkeert
komen hemel en aarde samen
Je keert terug naar de oorsprong.

Hier licht Wuwen Zi toe dat het Vers de toestand van eenheid beschrijft, waarbij een zenmeester zou zeggen: niet-twee.

In het restant van het eerste geschrift wordt dieper ingegaan op (de ervaring van) meditatie en het verkrijgen van inzicht, waarbij ik vind dat de toelichting steeds toegevoegde waarde heeft met ook aanvullingen vanuit andere bronnen. Dit is wat mij betreft erg prettig.

Het tweede geschrift gaat vrij praktisch en uitgebreid in op meditatie. Het gaat onder andere in op dat de geesteshouding bij meditatie permanent moet zijn en het laten stromen van je levensenergie (Qi). Wat mij betreft zeer interessante teksten en voor mij ook nieuw. Het werkt bij mij zelfs motiverend om te mediteren, wat vanuit het taoïsme bekeken meteen weer een uitdaging kan blijken om de geest tot rust te brengen 😉

Samengevat is het boek voor de geïnteresseerde in meditatie, Zenboeddhisme en taoïsme wat mij betreft een echte aanrader! Het is voornamelijk een mooi boek voor verdieping en verbreding, waarbij het denk ik fijn is als je al enigszins bekend met de materie. Er is genoeg te ontdekken!

De boeddhist

Geïnteresseerd in het boek? Als je het boek wilt bekijken of bestellen klik dan hier.