Alan Watts – Tao, als water


Bekijk op bol.com
Dit boek van Alan watts gaat over de principes van de Tao. Op de achterkant staat dat het gaat over hoe deze principes te vinden zijn in de vloeiende patronen van water en het boek toont hoe de mens kan samenwerken met het natuurlijke verloop van de wereld. De essentie van Tao wordt door Alan Watts beschreven als de concrete ervaring van die harmonieuze levenshouding.

Ik kan me voorstellen dat dit niet meteen veel inzicht in de inhoud van het boek verschaft! Ik vroeg me dat persoonlijk in ieder geval erg af. Ik heb dit boek gelezen nadat ik het boek van de Tao zelf al had gelezen en ik vind het een bijzonder boek. Het boek is niet simpel om te lezen, maar wel erg interessant.

Het boek begint verrassend genoeg met een hoofdstuk over het Chinese schrift, waarbij het universele karakter van symbolen wordt behandeld. Het gaat over hoe symbolen veel meer duidelijk maken dan een lineair systeem; het Chinese schrift is immers veel minder lineair dan het alfabet zoals wij dat kennen. Alan Watts geeft aan dat het natuurlijke universum tevens geen lineair systeem is. Quote: ‘Het universum bestaat uit een oneindig aantal variabelen in een gelijktijdige wisselwerking, waardoor het een eeuwigheid zou duren om slechts een enkel moment ervan in een lineaire, alfabetische taal weer te geven.’ Alan Watts legt vervolgens de parallel tussen de problemen van de taal, waarbij niet alles onder woorden kan worden gebracht, en de taoïstische filosofie. Het boek van Lao Tse (boek van de Tao) begint met het zeggen dat de Tao die uitgesproken kan worden niet de eeuwige (of eigenlijke) Tao is. Het gaat er om dat de natuur niet in woorden te begrijpen is.

Vervolgens wordt ingegaan op de polariteit van Yin en Yang en hoe dit in het hart van het Chinese denken en voelen ligt. Het boek is dus erg breed en geeft ook meer inzicht in de Chinese cultuur. Na deze onderwerpen komt de Tao zelf uitgebreid aan bod. De Tao is het ‘spontane’, datgene wat vanuit zichzelf zo is. ‘De Tao is de weg, de stroom, de stuwende kracht of het proces van de natuur en ik noem het de weg van het water.‘ Het boek gaat ontspannen in op de Tao en zet aan tot nadenken hierover. Hierbij vind ik het zelf interessant dat het moeilijk is om iets niet in woorden te willen uitleggen en dat er altijd naar een verklaring wordt gezocht in de westerse cultuur.

Uiteindelijk worden nog een aantal begrippen behandeld, waaronder ‘Wu-wei’. Ik vind het laatste gedeelte zelf het meest interessante gedeelte. Het gaat over het principe van ‘niet-handelen’. ‘Wu-wei als niet-forceren betekent het meegaan met de stroom, varen door de wind in de zeilen te vangen.’ Het gaat dus over niet forceren of kunstmatig handelen. Het gaat ook over tegenstrijdigheden, zoals bijvoorbeeld het willen loslaten van controle op een gecontroleerde manier. Het laatste deel van het boek is erg interessant om over na te denken ten opzichte van zaken als werkstress, veel ‘dingen’ moeten doen en perfectionisme.

Ik kan nog lang over dit boek doorgaan, maar het is leuker dit zelf te ontdekken! De conclusie is dat ik het een erg interessant boek vind. In het begin leest het wat stroef, maar uiteindelijk bleef ik interessante quotes onderstrepen in het boek!

De Boeddhist


Kristofer Schipper – Lao Zi: Het boek van de Tao en de innerlijke kracht

Bekijk op bol.com

Dit boek is de vertaling van Kristofer Schipper van Het boek van de Tao en de innerlijke kracht van wijsgeer Lao Zi (ca. 604-507 v.Chr.). Het is één van de meest geliefde boeken ter wereld en wordt voornamelijk in China nog veel gelezen. Het boek gaat over de eeuwige Tao, die niet in woorden is uit te drukken (‘De eeuwige Tao kan niet in woorden worden uitgedrukt’  is de eerste zin van het boek).

Het boek begint met een helder introductie/samenvatting van wat het boek inhoudt. Dit is prettig, want het boek zelf bestaat uit 81 verzen en heeft dus geen standaard structuur. Het boek is te vergelijken met de bijbel. Na de introductie volgt de vertaling van de verschillende verzen/teksten van het boek. De tekst zelf wordt weergegeven met daarnaast een toelichting op wat het betekent. Het is duidelijk in opzet en interessante materie! Het neemt je mee in de tijdsgeest en toch zijn de ideeën toe te passen op de huidige tijd.

Na de vertaling van het boek van de Tao is er nog een kort essay opgenomen over de achtergronden van het boek van de Tao en de innerlijke kracht. Zelf vind ik dit wat minder interessant, aangezien het mij meer om de filosofie en ideeën van het boek gaat. Dit is meer voor liefhebbers van geschiedenis.

Er zitten veel ideeën en teksten in het boek om over na te denken. Het gaat bijvoorbeeld over verlangens, over dat woorden vaak tekort komen om de natuur te omschrijven, en over tegenstellingen en harmonie. Ik vond het concluderend erg boeiend om te lezen!

Ter illustratie een kleine quote uit het boek:
Wees eenvoudig,
bewaar je natuurlijkheid,

denk minder aan jezelf,
ontdoe je van begeerte.

Het is wat mij betreft een aanrader, omdat het Taoïsme echt weer wat anders is dan bijvoorbeeld het boeddhisme en hierdoor interessante andere inzichten biedt! Over het Taoïsme zelf is meer te vinden bij mijn uitleg over ‘Wat is Taoïsme?‘.

De Boeddhist